Strona główna

Dzisiaj na tablicy

>>> Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w SP Konarzyce <<<

Wypełnione wnioski należy zwracać do szkoły w terminie do 30. 03. 2018. 

____________________________________________

  

*** ZAPROSZENIE ***

Dyrektor i Rada Pedagogiczna 

Szkoły Podstawowej im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach zaprasza

wszystkich Rodziców, przyszłych uczniów i dzieci zainteresowanych nauką w naszej szkole i Punkcie Przedszkolnym

do  odwiedzania nas każdego dnia w godzinach pracy.

Jesteśmy codziennie do państwa dyspozycji.

 

__________________________________________________________

 

+ + +  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  + + +

Dyrektor i Rada Pedagogiczna na zebraniu w dniu 28.02.2018 podjęła decyzję,

ze względu na fakt, iż Msza z nauką dla dzieci w dniach Rekolekcji Wielkopostnych,

które w Parafii  NMP Częstochowskiej w Łomży

trwać będą w dniach 19-20 marca 2018, odbywa się o godzinie 16:00 

w szkole będą odbywały się zajęcia lekcyjne.

Aby umożliwić udział uczniów we Mszy Świętej  o godz. 16:00

wszystkie  lekcje w tych dniach będą trwały do godz.13:35.

Nie będą też zadawane w tych dniach prace domowe dla uczniów.

 

Aktualności