Strona główna

Dzisiaj na tablicy

> > >   Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej   < < <

 _____________________________________________________________________________

Dowóz dzieci do szkoły

Od dnia 10 września
autobus jeżdżący tasą w kierunku Czaplic,
pierwszy przystanek będzie miał w Kisiołkach

 

Kurs: Kisiołki, Andrzejki, Czaplice, Boguszyce

Odjazd autobusu spod szkoły z opiekunem o godz. 7:30

Powrót do domu o godz. 13:25 i  o 15:20

______________________________________

1 Kurs: Giełczyn

Odjazd autobusu o godz. 7:00

2 Kurs: ul. Poznańska i Kraska
Odjazd autobusu o godz. 7:33

Powrót do domu o godz. 14:00 i o 15:25

Aktualności