INFORMACJA O WYNIKU WYBORÓW PRZEPROWADZONYCH PRZEZ RODZICÓW

W WYNIKU WYBORÓW PRZEPROWADZONYCH PRZEZ RODZICÓW, W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA 2017,

WYBRANE ZOSTAŁO PREZYDIUM KOMITETU RODZICIELSKIEGO.  W SKŁAD PREZYDIUM WESZŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:


PANI DOROTA FLAGA

– PRZEWODNICZĄCA KOMITETU

 

PANI JOLANTA WRÓBLEWSKA

– ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

 

PANI BEATA JANKOWSKA

– SKARBNIK

 

PANI MAŁGORZATA PRZYBYŁOWSKA

– SEKRETARZ.

 

RODZICE USTALILI WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA RZECZ KOMITETU RODZICIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W WYSOKOŚCI:


  • 80 ZŁ- PIERWSZE DZIECKO,
  • 60 ZŁ- DRUGIE DZIECKO
  • TRZECIE I KOLEJNE DZIECI Z RODZINY SĄ ZWOLNIONE   Z PŁACENIA SKŁADKI.
  • 40 ZŁ - W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM


WPŁATY NA RZECZ KOMITETU RODZICIELSKIEGO MOŻNA DOKONYWAĆ DO PRZEWODNICZĄCYCH TRÓJEK KLASOWYCH, WYCHOWAWCÓW KLAS LUB DYREKTORA SZKOŁY