Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Statystyki biją na alarm  80 - 90 % dzieci i młodzieży ma wadę postawy!


             Jest to w ostatnich latach najczęściej brzmiąca diagnoza lekarska dotycząca dzieci i młodzieży. Postęp cywilizacji, pociąga za sobą, już od wczesnego dzieciństwa, stałe przeciążenia kręgosłupa. Konieczność wielogodzinnego siedzenia w szkole, noszenie ciężkich teczek z podręcznikami, długotrwałe korzystanie z komputera, przesadnie długie oglądanie telewizji, ograniczona aktywność sportowa, to najpowszechniejsze przyczyny nieprawidłowego obciążenia kręgosłupa.

      Uważa się, że szczególne zagrożenia dla układu ruchu dziecka występują w okresach o najszybszym tempie wzrastania 5-7 rok życia i okresu dojrzewania 11-15 rok życia.

      Wpływ  czynników zewnętrznych na rozwój układu ruchu zaczyna się zwiększać wraz z wiekiem i dojrzewaniem układu mięśniowo-nerwowego /7-8 rok życia /.

Przy istnieniu innych czynników / predyspozycje genetyczne, typ budowy ciała, wiotkość mięśni, odchylenia w budowie kośćca, niska sprawność fizyczna / może dojść do zaburzeń postawy ciała.

      Trafna diagnoza lekarska, wczesna profilaktyka lub odpowiednia terapia pozwoli nam uniknąć poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości.

     Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna to działania, których głównym celem jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy oraz wyrównywanie odchyleń fizjologicznych.

      Materiał nauczania ma na uwadze harmonijny rozwój psychofizyczny i psychomotoryczny ucznia poprzez uaktywnienie jego układów: oddechowo-krążeniowego, nerwowego, kostno-stawowego i więzadłowo-mięśniowego.

    Wszechstronność ćwiczeń i dokładność ich wykonania mają zapobiegać wadom postawy i mają działanie profilaktyczne, a ukierunkowane działania psychofizyczne hamują i niwelują istniejące już odchylenia od normy.

 Warto już dziś zadbać o zdrowie młodych organizmów, by potwierdzić znane powiedzenie prof. W. Degi:

             

 „Ruch może zastąpić wiele leków,ale żaden lek nie zastąpi ruchu”

                      

                                                                                               Opracowała;

                                                                                                Edyta Nierwińska

Artykuły