Podziękowanie Państwu Szymańskim

Dyrektor, Rada Pedagogiczna

oraz uczniowie

gorąco dziękują

Państwu Annie i Dariuszowi Szymańskim

za podarowanie szkole  2 rzutników mulimedialnych

 i ekranów do klas lekcyjnych.