Podziękowanie Państwu Biedrzyckim

Dyrektor, Rada Pedagogiczna

oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego

gorąco dziękują

Państwu Katarzynie i Arkadiuszowi Biedrzyckim

za sfinansowanie sprzętów

na plac zabaw

przy Punkcie Przedszkolnym w Konarzycach