Podziękowanie

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Konarzycach


dziękuje Panom:

Maciejowi Bancewiczowi,
Wiesławowi Górskiemu,
Januszowi Rówińskiemu,
Jackowi Morze


za rozładunek peletu w dniu 3 marca 2016 do szkolnej kotłowni.