Obraz placówki

Szkoła Podstawowa w Konarzycach powstała w 1918 roku. Przez niemal cały wiek kształcili się tu ludzie, z których miejscowa społeczność jest dziś dumna i ma do nich ogromny szacunek. Jedna z tych wielkich postaci to patronka szkoły – Jadwiga Dziekońska - bohaterska działaczka Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. Jej odważna postawa w ruchu oporu i oddanie życia za ojczyznę są filarem patriotyzmu dla wszystkich mieszkańców Konarzyc i sąsiednich miejscowości. Pamięć historyczna i pielęgnowanie świadomości patriotycznej wśród młodego pokolenia to jedne z ważniejszych elementów pracy szkoły. Dowodem tego są spotkania z rodziną Jadwigi Dziekońskiej, utrzymywanie kontaktu z Fundacją Teresy i Zdzisława Knobel z Toronto w Kanadzie, skupiającej działaczy AK, przedstawicielami „dawnej szkoły”, a także organizacja, udział w imprezach i konkursach o charakterze patriotycznym. Oferta edukacyjna szkoły w Konarzycach uwzględnia potrzeby, możliwości, zainteresowania uczniów i spełnia oczekiwania rodziców. Na efektywność kształcenia wpływa wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli, bardzo dobre warunki pracy, jak i podejmowanie właściwych działań edukacyjnych i wychowawczych. Praca z uczniem wykracza poza ogólne wytyczne zawarte w podstawie programowej. Oferta nieustannie rozszerzana jest poprzez realizację programów i nowych działań dydaktycznych. Jednym z nich jest „Program indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I – III szkół podstawowych gminy Łomża” finansowany ze środków Unii Europejskiej. Kolejny program kierowany do klas IV – VI to „Natura 2000”, również współfinansowany z funduszy europejskich i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz program „Reba” propagujący ochronę środowiska. Do innych działań wzbogacających ofertę edukacyjną w szkole można zaliczyć: „Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”, „Akademię Przedszkolaka”, cykliczne audycje muzyczne w wykonaniu muzyków Opery i Filharmonii Podlaskiej, „Bezpieczną drogę do szkoły”, Bezpiecznie na wsi” oraz „Żyj zdrowo”. Nauczyciele dostrzegają zainteresowania uczniów i wychodzą do nich z różnorodną ofertą zajęć dodatkowych, co w efekcie przekłada się na uzyskiwanie wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych. Są to laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w latach 2005, 2006, Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego 2011, 2012, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” 2003 i 2005 oraz finaliści Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 2005, Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego 2005 i Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 2012. Rozwijanie pasji i uzdolnień znajduje swe odbicie, także w gminnych i powiatowych konkursach recytatorskich, wokalnych i ortograficznych. I miejsca: „Uśmiech Pana Boga”, „Uśmiechnięte Strofki”, „O złotą strofę uśmiechu”, „Serce Polski w Sercu Maryi”, „Ojczyzna w Poezji”, „Konkurs Pieśni Patriotycznej”, Nadnarwiański Festiwal Piosenki, Mistrz Ortografii. Wychowankowie szkoły są widoczni na arenach sportowych powiatu łomżyńskiego, województwa podlaskiego i Polski. Największym osiągnięciem drużynowym uczniów szkoły jest II miejsce dziewcząt młodszych w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Donalda Tuska w Białymstoku (2012 r.), III, IV i V miejsce (2004, 2005, 2007 r.) w zawodach województwa podlaskiego w badmintonie dziewcząt. W roku 2011 drużyna chłopców zajęła I miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie szkół małych. Niemal każdego roku reprezentanci szkoły indywidualnie dochodzą do najwyższego szczebla finałów wojewódzkich i ogólnopolskich w lekkiej atletyce. Najwyższy indywidualny sukces uzyskał uczeń szkoły w roku 2011, zdobywając mistrzostwo województwa podlaskiego w pchnięciu kulą i ustanawiając nowy rekord wśród szkół podstawowych, a także zdobywając złoty medal w czwórboju lekkoatletycznym. Sportowe sukcesy to efekt funkcjonującego tu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł”, który skupia i angażuje w swej działalności młodzież, rodziców i osoby wspierające sport szkolny. Owocem pracy pedagogów jest skuteczność w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wynika to z zaangażowania nauczycieli i współpracy z osobami i instytucjami świadczącymi taką pomoc. Uczniowie wpierani

przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego chętnie angażują się w prace na rzecz osób potrzebujących czy pokrzywdzonych. Świadczą o tym wielokrotne dowody wdzięczności od: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Fundacji Nasz Dom – Góra Grosza (za zbiórkę pieniędzy), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (za prowadzenie zajęć profilaktycznych). W roku 2009 szkoła, biorąc udział w konkursie ogólnopolskiej gazety „Super Ekspres”, zdobyła prestiżowy tytuł „Szkoły przyjaznej uczniom”. Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach jest placówką o bogatych tradycjach, promującą uniwersalne, ponadczasowe wartości, które znajdują swe miejsce w planowaniu oraz realizacji procesu edukacyjnego i wychowania.