Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna rok szk. 2017/2018 
      Rada Pedagogiczna w roku szk. 2017/2018

 

Beata Michalak - dyrektor szkoły         

  

Chludzńska Magdalena , Bożomańska Karolina - punkt przedszkolny

Dąbrowska Joanna , Myślińska Marzanna - oddziały przedszkolne

 

Adamowicz Joanna - język angielski

Brzozowska Marzenna  - matematyka, wychowawca kl. VII, biblioteka

Ks. Chudzik Wojciech - religia

Dębek Jolanta - wychowawca kl. I, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dębek Sławomir - historia

Fabiszewska Monika - fizyka, chemia

Jagielska Małgorzata - wychowawca kl. III, zajęcia rewalidacyjne

Kołodziejska Agnieszka - język angielski

Kulka Iwona - język niemiecki

Łebkowska Dorota - język polski, wychowawca kl. V

Łysiak Maryla - logopeda

Mierzejewska Elżbieta - pedagog szkolny

Nierwińska Edyta - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, świetlica

Piotrowski Andrzej - muzyka, plastyka

Rocka Izabela - wychowawca kl. II, zajęcia rewalidacyjne

Sławska Teresa - język polski

Wierzbowska Anna - wychowanie do życia w rodzinie

Zacharczyk Jolanta - świetlica, biblioteka

Żbikowski Artur - informatyka, technika

Żebrowska Beata - przyroda, biologia, geografia, wychowawca kl. IV, świetlica

Żebrowski Zbigniew - wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VI

 

 

Pracownicy obsługi: 

Kędra Aneta - pomoc nauczyciela w PP

Malinowska Magdalena - pomoc nauczyciela

Mierzejewski Sławomir - konserwator

Nieradko Elżbieta  

Płóciennik Maria