Dla rodziców

NASZA SZKOŁA

 

Baza szkoły:

 • Nowoczesne, duże, kolorowe, dobrze wyposażone klasy (w każdej klasie nowe stoliki, krzesła, meble)
 • Pracownia komputerowa ze stanowiskiem dla każdego ucznia
 • Sala gimnastyczna bardzo dobrze wyposażona w sprzęt sportowy
 • Jasny, przestronny hol
 • Stołówka, świetlica, biblioteka
 • Duże boisko sportowe


Kadra pedagogiczna

 • Stabilna, dobrze wykształcona


Edukacja

 • Wysokie wyniki nauczania
 • Dbałość o rozwój każdego dziecka
 • Nieprzepełnione klasy sprzyjające indywidualizacji pracy z dzieckiem
 • Wysokie wyniki sprawdzianów zewnętrznych
 • Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych
 • Stypendyści Wójta Gm. Łomża


Szansa na sukces dla każdego ucznia

 • Sukcesy sportowe
 • Sukcesy w konkursach


Opieka

 • Logopedy
 • Pedagoga szkolnego
 • Świetlica z możliwością wydłużenia czasu przebywania dzieci do godz. 1600 - 1615
 • Stołówka szkolna
 • Zapewniony zorganizowany dowóz z terenu gminy Łomża (Giełczyn, Zawady, Kraska)


Bezpieczeństwo

 • Położenie z dala od głównej ulicy
 • Mało liczne klasy
 • Nauka na jedną zmianę


Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań

 • Koła zainteresowań (polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne, biblijne, kulinarne i in.)


Dodatkowa edukacja

 • Teatralna
 • Muzyczna
 • Wycieczki


Zapewniona ciągłość edukacyjna od 3 lat

 • Punkt przedszkolny dla dzieci 3 – 5 – letnich (zajęcia adaptacyjne, gimnastyka buzi i języka z logopedą, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, plastyczno – manualne, muzyko – i bajkoterapia)
 • Oddział przedszkolny