Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej

ps. "Jadzia" w Konarzycach

Konarzyce,

ul. Szkolna 4


18-400 Łomża

Tel/fax (86) 215-75-24

e-mail: spkonarzyce@gmail.com