Dzień Edukacji Narodowej

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się 13 października. Krótką inscenizację przedstawiającą życie szkolne przygotowali uczniowie klasy 7 pod kierunkiem wychowawczyni Marzenny Brzozowskiej. Piosenki „Szalona klasa” i „Profesor Robert” zaśpiewały uczennice klasy 4 i 5, które przygotował nauczyciel muzyki p. Andrzej Piotrowski.

Na wstępie Dyrektor Szkoły p. Beata Michalak powitała przybyłych na uroczystość gości, krótko przedstawiła rolę Komisji Edukacji Narodowej a następnie wyróżniła 4 nauczycielki - p. Jolantę Dębek, p. Beatę Żebrowską, p. Elżbietę Mierzejewską i p. Marzennę Brzozowską Nagrodą Dyrektora w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej i społecznej.

Następnie Dyr. Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża p. Tomasz Tyszka, w imieniu Wójta Gm. Łomża Piotra Kłysa, wręczył Nagrodę Wójta Pani Dyrektor Beacie Michalak za wieloletnią wzorową pracę na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej.

Głos zabrała również p. Dorota Flaga – Przewodnicząca Rady Rodziców. Podziękowała nauczycielom za wkład pracy, jaki wnoszą w nauczanie i wychowanie dzieci. Życzyła sukcesów i satysfakcji w trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczycielskiej. Po słowach: „Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ”, uczniowie wręczyli nauczycielom upominki wraz ze statuetką.