Msza św. w intencji Patronki szkoły Jadwigi Dziekońskiej

3 września nauczyciele, uczniowie i rodzice SP w Konarzycach pod przewodnictwem Pani Dyrektor Beaty Michalak zgromadzili się w Katedrze Łomżyńskiej, by uczcić 100. rocznicę urodzin patronki szkoły - Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia”.

O godzinie 12.00 rozpoczęła się Msza św., koncelebrowana przez ks. Bp. Tadeusza Bronakowskiego, którą sprawował także nasz nowy katecheta ks. Wojciech Chudzik. Wśród obecnych był Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys oraz pani Urszula Przesław, kuzynka Jadwigi Dziekońskiej.

Podczas Mszy Świętej modliliśmy się w intencji ś.p. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” , zamordowanej przez gestapowców w Białymstoku w czasie II wojny światowej. Jadwiga Dziekońska urodziła się 20 lipca 1916 r. w Konarzycach w rodzinie Ignacego Dziekońskiego i Marianny z Feltrów. Ochrzczona została 23 lipca w Katedrze Łomżyńskiej.
Paweł Borowski, żołnierz AK napisał, że „od pierwszych dni organizującego się ruchu podziemnego Jadwiga Dziekońska ps. „Jadzia” pełni odpowiedzialne funkcje w konspiracji”. Początkowo była kurierką KG Polskiej Organizacji Zbrojnej na trasie Kraków – Radom – Lublin. Od października 1941 roku została łączniczką KG POZ w Białymstoku. Jednym z przykładów aktywności „Jadzi”, była akcja uwolnienia z siedziby gestapo przy ul. Sienkiewicza w Białymstoku członków Komendy Okręgu AK.