Bezpieczna droga do szkoły

11 września rozpoczęliśmy „Tydzień bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Dzieci z klas 0 –III na spotkaniu z policjantami KM Policji w Łomży p. Eweliną Szlesińską i p. Arkadiuszem Filipkowskim podczas pogadanki poznawali zasady bezpieczeństwa na drodze i dokładnie „poznawali” wnętrze samochodu policyjnego. Poznawanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas wesołej zabawy z Policjantami w mundurach,  na pewno zapadnie w pamięci naszych uczniów. Dziękujemy.

      Do 18 września 2015r. podczas lekcji nauczyciele będą rozmawiali z uczniami o różnych aspektach ich bezpieczeństwa na drodze. Nauka przejścia przez jezdnię w okolicy szkoły zakończy tydzień  naszej pracy.