Bezpieczeństwo w Internecie

„Bezpieczeństwo w Internecie”- to hasło towarzyszyło pracy wychowawczej podczas „Tygodnia z Internetem”, który trwał od 7 do 14 września 2015r. Na początku wszyscy nauczyciele podczas zajęć w pracowni komputerowej rozmawiali z uczniami o ich bezpieczeństwie i higienie pracy z komputerem.

Najwięcej czasu na poznawanie niebezpieczeństw korzystania z Internetu poświęcili uczniowie klas IV –VI. Najpierw posłuchali nauczycieli, później przygotowali plakaty dotyczące tematu tygodnia.

W przygotowanie plakatów włączyli się również rodzice. Szczególnie dziękujemy pani Beacie Jankowskiej za dostarczenie materiałów do ich wykonania.

W piątek 11września 2015r. odbyło spotkanie z panią Eweliną Śleszyńską z KM Policji w Łomży i p. Arkadiuszem Filipkowskim naszym dzielnicowym. Uczniowie z klas IV- VI powtórzyli poznane informacje na temat bezpieczeństwa w Internecie, i przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Dziękujemy.

W poniedziałek 14 września 2015r. uczniowie jeszcze raz rozmawiali o bezpieczeństwie w Internecie podczas warsztatów profilaktycznych na temat cyberprzemocy. Wszyscy zaangażowali się w zaproponowaną przez prowadzącą formę szkolenia i bardzo poważnie podeszli do wykonywania zadań.