"Umiem pływać"

W sobotę 17 marca odbyły się pierwsze  z dziesięciu zajęć w ramach projektu Powszechnej Nauki Pływania  "Umiem pływać". 

W zajęciach bierze udział 30 uczniów klas I – III SP w Konarzycach.  Celem zajęć jest upowszechnianie aktywności fizycznej  dzieci w środowisku wodnym oraz nabywanie przez nie podstawowych umiejętności pływania,  a także uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą nauka tej ważnej umiejętności. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach i  z niecierpliwością czekają na kolejny wyjazd.