W Wygodzie stanęliśmy na podium

W dniu 14 marca drużyna z naszej szkoły w składzie: Kacper Szymański i Oskar Chludziński z kl. VII oraz Michał Karwowski z kl. VI brała udział w konkursie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim organizowanym przez szkołę w Wygodzie. 

Test z różnymi pytaniami o życiu, działalności i najbliższej rodziny „Dziadka” był rozwiązywany drużynowo przez ponad pół godziny. Ostatecznie po sprawdzeniu prac ustąpiliśmy gospodarzom  nieznaczną liczbą punktów. Z drugim miejscem wróciliśmy do naszej szkoły.