Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Regulamin Gminnego Turnieju Badmintona

o Puchar Wójta Gminy Łomża
„Ferie na sportowo!”

I.     Cel turnieju:

Celem imprezy jest rozwijanie zainteresowań dyscypliną sportu
 oraz kształtowanie indywidualnych umiejętności technicznych w badmintonie,    
 aktywizacja ruchowa dzieci podczas ferii zimowych, nabywanie kulturalnych 
 zachowań podczas rozgrywek sportowych wg zasady „fair play”.

 II.   Organizator:

Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps.„Jadzia”
w Konarzycach.

   III. Termin i miejsce: 22.01. 2019r. (wtorek), godzina 10.00, sala gimnastyczna
 Szkoły Podstawowej w Konarzycach.

IV. Uczestnictwo:

W turnieju prawo startu mają uczniowie szkół gminy Łomża z roczników 2008
i młodszych.

V.  Zgłoszenia: zapisy do 18.01.2019 r. (piątek) u nauczyciela wychowania fizycznego
Szkoły Podstawowej  w Konarzycach – Zbigniewa Żebrowskiego (tel. 507062006).

VI. Udział w turnieju jest bezpłatny.

VII.  Nagrody: za miejsca I -VI – dyplomy, I-III – statuetki.

VIII. Przepisy gry: 
·  mecze rozgrywane będą w grach pojedynczych,
·  każda gra jest rozgrywana do 2 wygranych setów,
·  sety rozgrywane są do 11 punktów,
·  system rozgrywek: tenisowy „do dwóch przegranych”.

IX. Informacje dodatkowe: 
·  rozgrywki będą prowadzone w kategorii dziewcząt i chłopców,
·  wymagane jest obuwie na zmianę oraz strój sportowy,
·  zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry,
·  organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników od NNW i rzeczy wartościowe pozostawione w szatni,
·  opiekunowie zgłaszający zawodników deklarują tym samym brak przeciwwskazań zdrowotnych uczestników do wzięcia udziału w turnieju,
·  prawo do interpretacji regulaminu turnieju i kwestie sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Aktualności