Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Rodzice, Mieszkańcy Pobliskich Wsi, Sympatycy i Przyjaciele
Szkoły Podstawowej w Konarzycach

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zaprzyjaźnione z naszą Szkołą 
do wzięcia udziału w kolejnych „Imienin naszej Jadzi” 
i wspólnym przemarszu do ronda imienia naszej patronki w Łomży.

Uroczystość rozpocznie się dnia 18.10.2018 roku o godzinie 09:50 na holu naszej szkoły. 

W programie przewidziano marsz pod hasłem „Kilometry dla Niepodległej” 
połączony z  uroczystym posadzeniem Krzewów Pamięci na rondzie

Mamy nadzieję, że zaszczycicie nas Państwo swoją obecnością 
i wspólnym marszem uczcimy cześć ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” oraz Niepodległej Polski.

Aktualności